เทคนิคการหายใจในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

SBOBET

ถ้าว่ายน้ำเป็นก็จะสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ รวมถึงช่วยชีวิตผู้อื่นที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำได้  นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยบำบัดให้กับคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์  เช่น ตาบอด อัมพาต          ช่วยให้ร่างกายในระบบต่างๆ ได้บริหารเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ  

การฝึกว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น ถ้าผู้ฝึกได้เรียนรู้การฝึกหายใจในน้ำควบคู่ไปกับการฝึกใช้แขนและเตะขาด้วย  แต่การหายใจจะมีความสัมพันธ์กับการใช้แขนมาก โดยการหายใจในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์  สามารถกระทำกับแขนได้ ดังนี้

  1. การใช้แขนทั้ง 2 ครั้ง (ซ้ายและขวา) แล้วขึ้นหายใจ ซึ่งเหมาะสำหรับการว่ายน้ำอย่างช้าๆ ใน

ระยะทางไกล

  1. การใช้แขน 3 ครั้ง (ซ้ายและขวาและซ้าย) แล้วขึ้นหายใจ เหมาะสำหรับนักกีฬาที่จะใช้ใน

ระหว่างการแข่งขันเพื่อชำเลืองมองดูคู่แข่งขัน

  1. การใช้แขน 4 ครั้ง (ซ้ายและขวาและซ้ายและขวา) หรือมากกว่า 4 ครั้งแล้วขึ้นหายใจ เหมาะ

สำหรับผู้ฝึกว่าย เหมาะสำหรับผู้ฝึกว่ายน้ำใหม่ๆ เพราะถ้าหายใจแบบใช้แขน 2 ครั้ง ผู้ที่ฝึกใหม่จะไม่ชินต่อการหายใจออกอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การใช้แขนและการหายใจไม่สัมพันธ์กัน

การหายใจและใช้แขนในการว่ายน้ำควบคู่กัน ซึ่งผู้ฝึกจะต้องคำนึงถึงความเหมาสมด้วยว่าผู้ฝึกจะต้องใช้แขนจำนวนกี่ครั้งต่อการหายใจ  และการฝึกหายใจควรฝึกหายใจให้ได้ทั้งสองครั้ง เพราะถ้าเลือกทำข้างใดข้างหนึ่งจะทำให้เสียสมดุลและเสียเวลาในขณะที่ว่าย ถ้าหายใจข้างเดียวต่อเนื่องกันนานนานก็จะทำให้เมื่อยล้าได้

Back To Top