มติสภาองค์ประกอบของประตูการแข่งขัน

SBO Thai

ในปัจจุบันกีฬาฟุตซอลนั้นได้มีความนิยมเล่นกันมาอย่างแพร่หลาย ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความสำคัญของกีฬาประเภทนี้อย่างมาก เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความคิด ทักษะที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งขัน หรือการรวมถึงกล้ามเนื้อที่จะต้องมีความแข็งแรงอีกด้วยและยังเป็นการทำให้ผู้เล่นได้เกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และการได้พูดคุยเฮฮากับเพื่อน หรือกับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นอีกทางหนึ่งด้วย

ในการจัดสร้างประตูของการแข่งขันนั้นทางการแข่งขันจะต้องมีการประชุมของมติสภาเพื่อลงความเห็นชอบของการจัดทำประตูที่มีมาตรฐานทางการแข่งขัน ซึ่งมติสภาองค์ประกอบของประตูที่ใช้ในการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีที่เส้นของประตูมีความยาวระหว่าง 15-16 เมตร รัศมีของวงกลมจะใช้ได้เพียง 4 เมตรเท่านั้นและในกรณีนี้จุดโทษจะไม่ถือว่ายาวกว่าเส้นเขตโทษที่ได้กำหนดไว้ แต่จะต้องมีระยะ 6 เมตร โดยจะต้องวัดห่างจากเส้นกึ่งกลางระหว่างของเสาประตูทั้งสองข้าง
  2. อาจมีการทำเส้นตั้งฉากกับเส้นของประตูไว้ด้านนอกของสนามการแข่งขันโดยจะวัดจากส่วนโค้งของมุมสนามเป็นระยะทาง 5 เมตร เพื่อให้เป็นที่สังเกตในขณะที่มีการเตะออกจากมุม
  3. ให้มีการทำจุดเพิ่มเติมไว้ 2 จุดภายในสนามการแข่งขันเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาด 6 เซนติเมตร โดยจะต้องมีระยะห่างจากจุดโทษของจุดที่สองไปทางด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ 5 เมตร

ในการประชุมการลงมติสภาขององค์ประกอบประตูการแข่งขันจะเห็นได้ว่ามีการกำหนดที่เป็นไปในทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานของการแข่งขันด้วย

Back To Top